logo-efpa

EFPA Europe (European Financial Planning Association) | EFPA Europe byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci evropských zemí.

EFPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: EFA™ -- European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství a certifikát €FP™ -- European Financial Planner – pro oblast finančního plánování. EFA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace. EFP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu  EFA™. 

V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy EFPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. EFPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí a také finančně poradenských společností.

EFPA Europe je uznávaná jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátu EFPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem EFPA Europe nebo pomocí národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. EFPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a  klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno  v etickém kodexu EFPA Europe. 

EFPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánovaní.

EFPA Europe spolupracuje s dalšími významnými evropskými organizacemi, jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI, atd.

POTŘEBUJETE PORADIT

Volejte 776 328 936 a pište na lukas@lukaspaldus.cz nebo pomocí rychlé zprávy

Adresa

Želivského 5158
       466 05, Jablonec nad Nisou
K Moravině 1871/7
       190 00, Praha 9 – Libeň

Kontakty

Telefon: +420 776 328 936
Email: lukas@lukaspaldus.cz
Website: www.lukaspaldus.cz

Jsem členem